Secretaria

Inici / Secretaria / Protecció de dades

INFORMACIÓ ADICIONAL DOCUMENT PER LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS:

Responsable:

-Identitat: Eduformsan Hospitalet S.L.

-Dir. Postal: C/ Rodés, 6 baixos, L’Hospitalet de Llobregat – 08901 – Barcelona

-Telèfon: 93-337-80-99

-Correu electrònic: miquelservet@cemiquelservet.com

Delegat de Protecció de Dades:

-Contacte del DPD: MªMagdalena bernal Hernández

(miquelservet@cemiquelservet.com).

En Eduformsan Hospitalet S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb el fi de complir amb l’objectiu social de la ensenyança.

Els criteris de conservació de dades són els següents: les notes de l’alumne es guardarà indefinidament, i les dades personals de l’expedient de l’alumne es guardarà durant un termini de 5 anys.

La base legal pel tractament de les seves dades és l’execució d’un contracte administratiu en el qual es pacten una sèrie de serveis que rebrà l’interessat/ada.

L’interès legítim del Responsable és garantir la seguretat de la xarxa i de la informació, és a dir, la capacitat d’una xarxa o d’un sistema d’informació de resistir, en un nivell determinat de confiança, a conteniments accidentals o accions il·lícites o malintencionades que comprometen la disponibilitat, autenticitat, integritat i confidencialitat de les dades personals conservades o transmeses, i la seguretat dels serveis connexos oferts per, o accessibles a través de, aquests sistemes i xarxes, per part d’autoritats públiques, equips de resposta a emergències informàtiques, equips de resposta a incidents de seguretat informàtica, proveïdors de xarxes i serveis de comunicacions electròniques i proveïdors de tecnologia i serveis de seguretat; impedir l’accés no autoritzat a les xarxes de comunicacions electròniques i la distribució malintencionada de codis, i frenar atacs de <<denegació de serveis>>; i danys als sistemes informàtics i de comunicacions electrònics..

És necessari que l’interessat/ada doni el seu consentiment, la negativa de donar el consentiment portarà com a conseqüència la impossibilitat de ser assistit pels nostres serveis. No se cediran dades a tercers, llevat d’obligació legal.

Les dades es comunicaran al Departament d’Ensenyament per a fins administratius i educatius.

L’interessat/ada té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats/ades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament Eduformsan Hospitalet S.L. els conservarà per l’exercici o la defensa de reclamacions. També tenen dret a retirar el seu consentiment prestat, en cas que ho retiri, les dades deixaran de ser tractades, llevat per l’exercici o la defensa de possibles reclamacions, cessant els serveis prestats per Eduformsan Hospitalet S.L; com pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent, especialment quan no se sent satisfet en l’exercici dels seus drets, i la forma de posar-se en contacte amb ella.