Política de qualitat

Inici / El centre / Política de qualitat

L’experiència educativa de CE MIQUEL SERVET neix de l’elecció pròpia i de qualitat sota el lema “Al nostre centre la nostra prioritat ets tu”.

La missió del CE MIQUEL SERVET és proporcionar un servei de Qualitat que sigui fidel reflex de les expectatives de cada alumne i part interessada, complint amb tots els requisits normatius aplicables als cicles formatius i altres ensenyaments oferts.

Per aconseguir-ho, la direcció del centre aposta fermament per la Qualitat en el servei Ofert a l’alumne, essent el resultat d’accions planificades i sistemàtiques de Anàlisi, Identificació, detecció, Planificació, Implantació i Verificació en tots els processos del centre.

Cada empleat i professor del CE Miquel Servet és responsable de l’excel·lència dels treballs que realitzen, a tots els nivells del centre.

CE MIQUEL SERVET promou i garanteix els següents  valors interns de l’escola:

 1. Educació permanent
 2. Millora continua del professor
 3. Promoure una educació d’excel·lència
 4. Educació en valors
 5. Acompanyament a l’alumne
 6. Promoció de la llengua
 7. Inserció social de persones en dificultats

La nostra experiència educativa es caracteriza per:

 • Laica i plural
 • Autònom
 • Científic i humanista
 • Compensador de les desigualtats
 • Bàsic i específic, inicial i permanent
 • Crític
 • Democràtic
 • Intercultural
 • Solidari
 • Integrador
 • No sexista
 • Cooperatiu

CE Miquel Servet promou l’educació en valors humans i democràtics a travès de la inclusió dels aspectes anomenats abans a la nostra feina diaria, a les nostres programacions i al nostre tarannà.

Lluitem per ser un exemple cívic, de respecte i tolerància, de reflex dels valors humans i cristians que

han de tenir totes les persones íntegres i capaces de respectar i tolerar.

El centre promou l’ús de la llengua catalana entre el seus estudiants i fa d’aquesta llengua la referència lingüística al centre des de tots els àmbits, sempre dins del respecte a totes les llengües oficials de l’Estat espanyol.

Els continguts responen a les necessitats i als interessos de les persones sempre dins del marc de la normativa educativa aplicable en tot moment.

Amb tot, la Direcció de l’empresa es compromet un impulsar el Sistema aportant els Recursos Necessaris per assolir els Objectius de llarg termini establerts.

IQ Net Certificate 2019
Certificado Aenor ISO 9001 2019