Benvolgut, benvolguda,

El Departament d’Educació, seguint instruccions del Departament de Salut i com a mesura excepcional per contenir el coronavirus, ha pres la decisió de tancar a partir del dia 13 de març i fins al proper dia 27 març, ambdós inclosos, tots els centres educatius del país i, per tant, han quedat suspeses les classes en horari lectiu i les activitats extraescolars.

En compliment de les mesures preses pel govern a partir del dia 13 i fins el dia 27 de març, ambdós inclosos, quan es tanquen els centres formatius, també se suspendran totes les pràctiques d’FCT de tots els cicles en qualsevol modalitat (presencial i online) mentre durin aquestes mesures.

Seguirem prestant atenció a les instruccions del Departament de Salut i a l’evolució de la situació.

Us recomanem que tingueu oberts canals de comunicació fluids amb el personal del centre educatiu, però és recomanable evitar aquells de tipus presencial.

També us recordem que cal que seguiu les indicacions, recomanacions i protocols que estableix el Departament de Salut pel que fa a la prevenció del virus i que podeu consultar a http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus

El Departament d’Educació farà arribar a la direcció del centre les indicacions pertinents en relació als dubtes que puguin sorgir. 

No obstant, gràcies a que el nostre centre imparteix tots els cicles en modalitat a distància, tots els alumnes presencials que es veuen afectats pel tancament del centre durant els períodes que estipul·li el govern, podrán igualment seguir la seva activitat formativa des de la plataforma Classlife. Per tant, tots els alumnes han d’entrar a la plataforma i revisar les seves aules per poder seguir totes les activitats encomanades pels professors.

La secretaria del centre estarà operativa també de manera telemàtica, s’atendran tots els correus i trucades en l’horari normal de secretaria, però no s’atendrà al públic, donat que el centre romandrà tancat.

Us recordem que seguiu les mesures d’higiene recomanades pel Ministeri de Sanitat i el Departament de Salut: renteu-vos les mans amb freqüència i eviteu el contacte amb persones del grup de risc (persones majors de 65 anys, malalts inmunodeprimits i/o malalts amb patologies prèvies). També us recomanem no assistir a llocs tancats on es puguin arribar a juntar més de 100 persones.

Us agraïm la vostra comprensió i col·laboració,

_____________________________________________________________________________

Bienvenido, bienvenida,

El Departament d’Educació, siguiendo instrucciones del Departament de Salut y como medida excepcional para contener el coronavirus, ha tomado la decisión de cerrar a partir del dia 13 de marzo y hasta el próximo día 27 de marzo, ambos inclusive, todos los centros educativos del país y, por tanto, han quedado suspendidas las clases en horario lectivo y las actividades extraescolares.

Cumpliendo con las medidas que establece el gobierno, también se suspenden todas las prácticas de FCT de todos los ciclos de cualquier modalidad (presencial y online) mientras duren estas medidas.

Seguiremos prestando atención a las instrucciones del Departament de Salut y a la evolución de la situación.

Recomendamos que sigan abiertos los canales de comunicación fluidos con el personal del centro educativo, pero se recomienda evitar los de tipo presencial.

También os recordamos que es necesario seguir las indicaciones, recomendaciones y protocolos que establece el Departament de Salut en cuanto a la prevención del virus y que y que pueden consultar en http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus

El Departament d’Educació hará llegar a la dirección del centro las indicaciones pertinentes en relación a las dudas que puedan surgir.

No obstante, gracias a que nuestro centro imparte todos los ciclos en modalidad a distancia, todos los alumnos presenciales que se ven afectados por el cierre del centro durante el periodo que estipule el gobierno, podrán igualmente seguir su actividad formativa desde la plataforma Classlife. Por lo tanto, todos los alumnos deben entrar a la plataforma y revisar sus aulas para poder seguir todas las actividades encomendadas por los profesores. 

La secretaría del centro estará operativa también de forma telemática, se atenderán todos los correos y llamadas en horario normal de secretaría, pero no se atenderá al público, dado que el centro estará cerrado. 

Os recordamos que sigáis las medidas de higiene recomendadas por el Ministerio de Sanidad y el Departament de Salut: lavaros las manos con frecuencia y evitad el contacto con personas del grupo de riesgo (personas de más de 65 años, enfermos inmunodeprimidos y/o enfermos con patologías previas). También recomendamos no asistir a lugares cerrados donde se puedan llegar a concentrar más de 100 personas.

Agradecemos vuestra comprensión y colaboración,