Projecte Educatiu

Inici / El centre / Projecte Educatiu
img-proyecto-educativo

El centre

Sóm un centre de caràcter laic, però defensem i inculquem els valors universals dels Drets Humans. Treballem dins del camp de l’atenció sanitària i per tant tenim molt clar que en la formació del professional sanitari els valors tenen un pes molt important. Des que vam néixer la nostra ètica i ideologia han partit dels valors cristians, i la formació integral del nostre alumnat sempre ha estat una part molt important del nostre projecte de centre.

El professional sanitari

Ha de tenir valors i formació per ser un bon professional, i en el nostre centre destaquem que la feina d’aquest professional ha de ser vocacional i comporta un tarannà com a persones que implica l’entrega, l’acolliment, la cura, la comprensió i la responsabilitat d’atendre als altres: malalts, persones dependents, familiars, companys de professió, etc. El sanitari està avocat a tenir cura d’un col·lectiu amb necessitats reals i  concretes i per això cal que sigui un ésser humà integral: responsable, respectuós, afectuós i comprensiu, capaç d’entendre les necessitats d’aquells als que està cuidant o atenent i donant exemple de saber fer i saber estar.

La formació

De la mateixa manera, igual que ens importa molt la formació humana dels nostres futurs titulats, ens importa molt la formació especialitzada i tècnica. Totes les aules disposen de projector i pissarra digital, tenim un aula d’informàtica 1×1 (un equip per alumne) i a més disposem d’una Intranet d’entorn moodle.

Instal·lacions

Tenim totes les eines multimèdia necessàries per aportar una formació de vanguàrdia al nostre alumnat i amb un recolzament permanent gràcies als continguts desenvolupats pels nostres docents a la Intranet del centre.

Però no tot és només tecnologies de la comunicació i la informació, també tenim un taller d’infermeria i un laboratori de farmàcia completament equipats i amb tot el material necessari per fer tot tipus de pràctiques, de manera que quan els nostres alumnes comencen la seva formació als centres de treball van molt ben preparats i coneixen bé les eines i instrumentals que es trobaran.

Els convenis

La majoria de centres de treball que signen convenis amb estudiants del nostre centre, queden molt contents i satisfets de la formació prèvia amb la que l’alumne inicia les pràctiques, de manera que sorgeixen moltes oportunitats de feina per al nostre alumnat i a més ens permet continuar portant alumnes a aquests centres de treball, alguns d’ells hospitals molt importants,  com Bellvitge o Vall d’Hebron.

Els documents del centre

Cada icona és un dels documents que descriuen el funcionament, la misió i la política del nostre centre. Podeu clicar a sobre de cadascun i llegir el document per saber-ne més sobre la nostra manera de fer i la nostra organització.

MEMÒRIA ANUAL 2018

PEC 2018

PGA 2018

NOFC 2018

Extracte Normativa de convivència del Centre

Pla de cohesió lingüística del Centre

Pla d’Acció Tutorial

Guia General de l’Alumne

Carta de Serveis del Centre