llibreta-cm

Tècnic/a Superior en Documentació i Administració Sanitàries Online

Inici / cursos online / Tècnic/a Superior en Documentació i Administració Sanitàries Online

Grau superior a distancia en documentació sanitària

Aquest curs és privat online, amb títol oficial. Exàmens presencials al centre Miquel Servet.

Característiques:

Aquest cicle formatiu s’estudia a distància a través de la Intranet del CE Miquel Servet. L’estructura del curs no presencial difereix de la del presencial en que els mòduls es distribueixen en dos quadrimestres per cada curs que dura el cicle. La formació en centres de treball o mòdul FCT s’inicia normalment en el segon quadrimestre del segon curs, per fer-ho, cal haver aprovat les matèries del primer curs. Cada quadrimestre té una convocatòria ordinària presencial i una extraordinària, també presencial. Per obtenir el títol és imprescindible haver superat tots els mòduls del programa, inclòs el de pràctiques.

Grau superior a distancia en documentació sanitària

 • Tècnic  superior en documentació sanitària.
 • Unitats de documentació clínica.
 • Tècnic en codificació.
 • Arxiu d’històries clíniques.
 • Avaluació i control de qualitat de la prestació sanitària

MP01  99h

Gestió de pacients

MP02 66h

Terminologia Clínica i patologia

MP03 198h

Extracció de diagnòstics i procediments

MP04  132h

Arxiu i documentació sanitaris

MP05  132h

Sistemes d’informació i classificació sanitaris

MP06  132h

Ofimàtica i procés de la informació

MP07  165h

Codificació sanitària

MP08  66h

Atenció psicosocial al pacient/usuari

MP09  165h

Validació i explotació de dades

MP10  99h

Gestió administrativa sanitària

MP11   99hFormació i orientació laboral

MP12   66h

Empresa i iniciativa emprenedora

MP13 99h

Anglès tècnic

MP14 66h

Projecte

MP15 350h

Formació en centres de treball

.

Cicles Formatius de Grau Superior

1. Requisits d’accés als estudis:

 • Prova d’accés a grau superior, prova d’accés a la universtitat per a majors de 25, 40 i 45 anys; batxillerat, COU, FP2 o CFGM.

2. Documentació necessària per la preinscripció:

a) Documentació identificativa:

 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas dels alumnes estrangers.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se’n disposa, el Departament d’Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.

De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.

b) Documentació acadèmica

 • Certificació acadèmica de la qualificació de la prova d’accés o de les qualificacions obtingudes al batxillerat o estudis equivalents o a altres estudis que en permeten l’accés o, si es tracta d’estudis de batxillerat LOGSE, original i fotocòpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions del batxillerat.

Aquest curs és privat  i no presencial, de titulació oficial. Exàmens presencials al centre. El preu per unitat formativa al semestre varia en funció de les hores de duració de la unitat formativa. Consultar preus a secretaria.

En cas de voler matricular-se del cicle complet i fer tots els crèdits del programa, el preu és de 22 quotes de 135€. Per a itineraris personalitzats i trasllats d’expedient consultar el preu a secretaria.

Documentacio sanitaria distancia

 

Curs:

(CFGS) Tècnic Superior en Documentació i Administració Sanitàries

Modalidat:

No presencial.

Duració:

2000 hores repartides en 2 cursos lectius.

Matrícula:

Al gener i juliol (consultar dates).

És un curs privat, homologat per la Generalitat de Catalunya amb titulació oficial.

Exàmens presencials al centre, sempre en cap de setmana.

telefono

Vols que et truquem?

El teu nom*

On vols que et truquem?*

Correu electrònic

*Trucarem en horari de secretaria

He llegit i acceptat la Política de Privacitat

Grau superior a distancia

Accés a estudis universitaris:

Aquest CFGS equival a 120 crèdits ECTS. Aquests crèdits permeten la convalidació de crèdits en graus afins a aquesta formació, com els que indiquem a continuació:

 • Fisioteràpia
 • Infermeria
 • Podologia
 • Ciències de la salut

Els crèdits convalidables els determina la pròpia universitat on es vagi a cursar el Grau dessitjat.

Disposem d’una àmplia cartera de centres de renom i amb experiència en acollir alumnes en formació.

logos-bellvitge
logo-sagrat-cor
logo-sagrada-familia
logo-broggi
logo-vall-d-hebron
logo-prytanis