Secretaria

Inici / Secretaria / Protecció de dades

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS:

Responsable:

-Identitat: Eduformsan Hospitalet S.L.

-Dir. Postal: C/ Rodés, 6 baixos, L’Hospitalet de Llobregat – 08901 – Barcelona

-Telèfon: 93-337-80-99

-Correu electrònic: miquelservet@cemiquelservet.com

Delegat de Protecció de Dades:

-Contacte del DPD: MªMagdalena Bernal Hernández

(miquelservet@cemiquelservet.com).

A Eduformsan Hospitalet S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb el fi de complir amb l’objectiu social de l’ensenyança.

Els criteris de conservació de dades són els següents: les notes de l’alumne es guardaran indefinidament, i les dades personals de l’expedient de l’alumne es guardaran durant un termini de 5 anys.

La base legal pel tractament de les seves dades és l’execució d’un contracte administratiu en el qual es pacten una sèrie de serveis que rebrà l’interessat/ada.

El responsable del fitxer i/o del tractament, Eduformsan Hospitalet S.L (CE Miquel Servet), posa en el seu coneixement que disposa d’un fitxer automatitzat amb dades de caràcter personal així com d’un arxiu documental general contenint dades personals els quals es troben registrats en el Registre General de l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades.
La finalitat del seu naixement, existència i manteniment és el tractament de les dades amb els exclusius fins de complir amb l’objecte social de l’ensenyança.
Els destinataris de la informació són tots els departaments, compartiments, locals i entitats associats en els que s’organitzen els cicles formatius de Grau Mitjà i Grau Superior presencials, semipresencials i no presencials, així com els impartits des de l’aula d’adults en Miquel Servet.

És necessari que l’interessat/da doni el seu consentiment, la negativa de donar el consentiment portarà com a conseqüència la impossibilitat de ser assistit pels nostres serveis. No se cediran dades a tercers, llevat d’obligació legal.

Les dades es comunicaran al Departament d’Ensenyament per a fins administratius i educatius.

L’interessat/da té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats/des podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament Eduformsan Hospitalet S.L. els conservarà per l’exercici o la defensa de reclamacions. També tenen dret a retirar el seu consentiment prestat, en cas que ho retiri, les dades deixaran de ser tractades, llevat per l’exercici o la defensa de possibles reclamacions, cessant els serveis prestats per Eduformsan Hospitalet S.L; com pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent, especialment quan no se sent satisfet en l’exercici dels seus drets, i la forma de posar-se en contacte amb ella.