Projecte Educatiu

Inici / El centre / Projecte Educatiu
img-proyecto-educativo

El centre

Som un centre de caràcter laic, però defensem i inculquem els valors universals dels Drets Humans. Treballem dins del camp de l’atenció sanitària i per tant tenim molt clar que en la formació del professional sanitari els valors tenen un pes molt important. Des que vam néixer la nostra ètica i ideologia han partit dels valors cristians, i la formació integral del nostre alumnat sempre ha estat una part molt important del nostre projecte de centre.

El professional sanitari

Ha de tenir valors i formació per ser un bon professional, i en el nostre centre destaquem que la feina d’aquest professional ha de ser vocacional i comporta un tarannà com a persones que implica l’entrega, l’acolliment, la cura, la comprensió i la responsabilitat d’atendre als altres: malalts, persones dependents, familiars, companys de professió, etc. El sanitari està abocat a tenir cura d’un col·lectiu amb necessitats reals i  concretes i per això cal que sigui un ésser humà integral: responsable, respectuós, afectuós i comprensiu, capaç d’entendre les necessitats d’aquells als que està cuidant o atenent i donant exemple de saber fer i saber estar.

La formació

De la mateixa manera, igual que ens importa molt la formació humana dels nostres futurs titulats, ens importa molt la formació especialitzada i tècnica. Totes les aules disposen de projector i pissarra digital, tenim una aula d’informàtica 1×1 (un equip per alumne) i a més disposem d’una Intranet d’entorn moodle.

Instal·lacions

Tenim totes les eines multimèdia necessàries per aportar una formació d’avantguarda al nostre alumnat i amb un suport permanent gràcies als continguts desenvolupats pels nostres docents a la Intranet del centre.

Però no tot és només tecnologies de la comunicació i la informació, també tenim un taller d’infermeria i un laboratori de farmàcia completament equipats i amb tot el material necessari per fer tota mena de pràctiques, de manera que quan els nostres alumnes comencen la seva formació als centres de treball van molt ben preparats i coneixen bé les eines i instrumentals que es trobaran.

Els convenis

La majoria de centres de treball que signen convenis amb estudiants del nostre centre, queden molt contents i satisfets de la formació prèvia amb la qual l’alumne inicia les pràctiques, de manera que sorgeixen moltes oportunitats de feina per al nostre alumnat i a més ens permet continuar portant alumnes a aquests centres de treball, alguns d’ells hospitals molt importants,  com Bellvitge o Vall d’Hebron.

Els documents del centre

Cada icona és un dels documents que descriuen el funcionament, la missió i la política del nostre centre. Podeu clicar a sobre de cadascun i llegir el document per saber-ne més sobre la nostra manera de fer i la nostra organització.

MEMÒRIA ANUAL 2019

PEC 2020

PGA 2020

NOFC 2020

Pla d’Acció Tutorial

Guia General de l’Alumne

Carta de Serveis del Centre