llibreta-cm

Tècnic/a Superior en Documentació i Administració Sanitàries Online

Inici / cursos online / Tècnic/a Superior en Documentació i Administració Sanitàries Online

Grau superior a distancia en documentació sanitària

Aquest cicle formatiu és oficial i s’estudia a distància a través de la plataforma virtual d’aprenentatge Classlife Miquel Servet. L’estructura del curs no presencial difereix de la del presencial en el fet que els mòduls es distribueixen en dos semestres per cada curs que dura el cicle. La formació en centres de treball o mòdul FCT s’inicia normalment en el segon semestre del segon curs, per fer-ho, cal haver aprovat les matèries del primer curs. Cada semestre té una convocatòria ordinària presencial i una extraordinària, també presencial. Per obtenir el títol és imprescindible haver superat tots els mòduls del programa, inclòs el de pràctiques en centres de treball.

Accés a estudis universitaris:

Aquest CFGS equival a 120 crèdits ECTS. Aquests crèdits permeten la convalidació de crèdits en graus afins a aquesta formació, com els que indiquem a continuació:

 • Fisioteràpia
 • Infermeria
 • Podologia
 • Ciències de la salut

Els crèdits convalidables els determina la mateixa universitat on es vagi a cursar el Grau desitjat.

Documentació i administració sanitàries a distància

 • Tècnic  superior en documentació sanitària.
 • Unitats de documentació clínica.
 • Tècnic en codificació.
 • Arxiu d’històries clíniques.
 • Avaluació i control de qualitat de la prestació sanitària
 • Unitats d’atenció a l’usuari
 • Admissions i secretaries mèdiques

MP01  99h

Gestió de pacients

MP02 66h

Terminologia Clínica i patologia

MP03 198h

Extracció de diagnòstics i procediments

MP04  132h

Arxiu i documentació sanitaris

MP05  132h

Sistemes d’informació i classificació sanitaris

MP06  132h

Ofimàtica i procés de la informació

MP07  165h

Codificació sanitària

MP08  66h

Atenció psicosocial al pacient/usuari

MP09  165h

Validació i explotació de dades

MP10  99h

Gestió administrativa sanitària

MP11   99hFormació i orientació laboral

MP12   66h

Empresa i iniciativa emprenedora

MP13 99h

Anglès tècnic

MP14 66h

Projecte

MP15 350h

Formació en centres de treball

.

Cicles Formatius de Grau Superior

1. Requisits d’accés als estudis:

 • CFGM, Prova d’accés a grau superior, prova d’accés a la universtitat per a majors de 25, 40 i 45 anys; batxillerat, COU, FP2.

2. Documentació necessària per a la matriculació:

a) Documentació identificativa:

 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas dels alumnes estrangers.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se’n disposa, el Departament d’Educació consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.

De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.

b) Documentació acadèmica

 • Certificació acadèmica de la qualificació del CFGM, de la prova d’accés o de les qualificacions obtingudes al batxillerat o estudis equivalents o a altres estudis que en permeten l’accés o, si es tracta d’estudis de batxillerat LOGSE, original i fotocòpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions del batxillerat.

Aquest curs és privat  i no presencial, amb titulació oficial. Exàmens presencials al centre. El preu per unitat formativa al semestre varia en funció de les hores de duració de la unitat formativa. Consultar preus a secretaria.

En cas de voler matricular-se del cicle complet i fer tots els mòduls professionals del programa, el preu és de 22 quotes de 145€. Per a itineraris personalitzats i trasllats d’expedient consultar el preu a secretaria.

Documentació i administració sanitàries a distància

Curs: (CFGM) Tècnic/a superior en Documentació i Administració Sanitàries. Modalitat: No presencial (Online). Duració:  2000 hores repartides en 2 cursos lectius. Matrícula: Al gener i juliol (consultar dates).

És un curs privat, homologat per la Generalitat de Catalunya amb titulació oficial. Exàmens presencials al centre, sempre en cap de setmana.

telefono

Vols que et truquem?

  El teu nom

  Telèfon de contacte

  Correu electrònic

  Sobre quin servei vols informació?

  *Contestarem en horari de secretaria

  Llegeix la política de privacitat aquí.
  He llegit la política de protecció de dades.

  Disposem d’una àmplia cartera de centres de renom i amb experiència en acollir alumnes en formació.

  logos-bellvitge
  logo-sagrat-cor
  logo-sagrada-familia
  logo-broggi
  logo-vall-d-hebron
  logo-prytanis

  CE Miquel Servet i la Formació en Centres de Treball