llibreta-cm

Tècnic/a Superior en Documentació i Administració Sanitàries

Inici / Cicles formatius  /  Tècnic/a Superior en Documentació i Administració Sanitàries

banner-llarg-documentacio-ca

Quines aptituds aconseguiràs:

L’objectiu principal d’aquesta titulació superior és aconseguir totes les aptituds que permetin a l’estudiant adaptar-se a les situacions laborals presents i futures, assumint responsabilitats de coordinació, planificació i valoració:

 • Organitzar, digitalitzar i gestionar els arxius de documentació i històries clíniques.
 • Definir i / o avaluar el procés de tractament de la informació i la documentació clínica.
 • Identificar, extreure i codificar dades clíniques i no clíniques de la documentació sanitària.
 • Validar i explotar les dades del Conjunt Mínim Bàsic de Dades (CMBD) mitjançant eines estadístiques, epidemiològiques i de control de qualitat.

La titulació no sols capacita per realitzar treballs tècnics propis de la professió, sinó també per assumir responsabilitats de lideratge i visió global del sistema en el qual treballen.

 • Tècnic  superior en documentació sanitària.
 • Unitats de documentació clínica.
 • Tècnic en codificació.
 • Arxiu d’històries clíniques.
 • Avaluació i control de qualitat de la prestació sanitària.
 • Unitats d’atenció a l’usuari.
 • Admissions i secretaries mèdiques.

Primer Curs:

MP02 66h

Terminologia Clínica i patologia

MP03 198h

Extracció de diagnòstics i procediments

MP04  132h

Arxiu i documentació sanitaris

MP05  132h

Sistemes d’informació i classificació sanitaris

MP06  132h

Ofimàtica i procés de la informació

MP09  165h

Validació i explotació de dades

MP11   99h

Formació i orientació laboral

MP12   66h

Empresa i iniciativa emprenedora

Segon curs:

MP01  99h

Gestió de pacients

MP02  66h

Terminologia Clínica i patologia

MP07  165h

Codificació sanitària

MP08  66h

Atenció psicosocial al pacient/usuari

MP10  99h

Gestió administrativa sanitària

MP13 99h

Anglès tècnic

MP14 66h

Projecte

MP15 350h

Formació en centres de treball

Cicles Formatius de Grau Superior

1. Requisits d’accés als estudis:

 • CFGM, prova d’accés a grau superior, prova d’accés a la universtitat per a majors de 25, 40 i 45 anys; batxillerat, COU, FP2.

2. Documentació necessària per a la preinscripció:

a) Documentació identificativa:

 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas dels alumnes estrangers.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se’n disposa, el Departament d’Educació consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.

De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.

b) Documentació acadèmica

 • Certificació acadèmica de la qualificació del CFGM,  la prova d’accés o de les qualificacions obtingudes al batxillerat o estudis equivalents o a altres estudis que en permeten l’accés o, si es tracta d’estudis de batxillerat LOGSE, original i fotocòpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions del batxillerat.

Accés a estudis universitaris:

Aquest CFGS equival a 120 crèdits ECTS. Aquests crèdits permeten la convalidació de crèdits en graus afins a aquesta formació, com els que indiquem a continuació:

 • Fisioteràpia
 • Infermeria
 • Podologia
 • Ciències de la salut

Els crèdits convalidables els determina la mateixa universitat on es vagi a cursar el Grau desitjat.

Fp grau superior. Curs: (CFGS) Tècnic Superior en Documentació i Administració Sanitàries. Modalidat: Presencial. Horari: 15:30 a 21:30. Duració: 2000 hores repartides en 2 cursos lectius. Matrícula: Preinscripció

telefono

Vols que et truquem?

  El teu nom

  Telèfon de contacte

  Correu electrònic

  Sobre quin servei vols informació?

  *Contestarem en horari de secretaria

  Llegeix la política de privacitat aquí.
  He llegit la política de protecció de dades.

  Disposem d’una àmplia cartera de centres de renom i amb experiència en acollir alumnes en formació.

  logos-bellvitge
  logo-sagrat-cor
  logo-sagrada-familia
  logo-broggi
  logo-vall-d-hebron
  logo-prytanis

  CE Miquel Servet CFGS DAS