llibreta-cmProva d’accés a cicles formatius de grau superior

Inici / Aula d’adults / Prova d’accés a cicles formatius de grau superior

Mai havia estat tant fàcil arribar a un grau superior!

Curs de preparació per a la prova d’accés a grau superior

El curs de preparació a la prova d’accés a CFGS del CE Miquel Servet et proporcionarà punts afegits a la teva nota final d’examen. La teva nota mitjana del curs serà multiplicada per 0.2 i la puntuació resultant serà afegida a la teva nota mitjana de l’examen.

Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d’accés als cicles de grau superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny i d’ensenyaments esportius. L’alumnat pot  preparar la part comuna de la prova, la part específica, o totes dues.
La durada mínima per a la preparació de les proves d’accés al grau superior és de 300 hores per a la part comuna i de 99 hores per a les dues matèries de la part específica.

Fitxa Tècnica

[ac-box] [h4]Curs:[/h4] (CFGM) Prova d’accés a cicles formatius de grau superior. [h4]Matrícula:[/h4]160€ (mínim 20 persones per fer el curs) [h4]Modalidat:[/h4]Presencial , semipresencial i a distància.[h4]Duració:[/h4] El curs començarà el 19 de setembre i acabarà el maig del 2018. [h4]Tutora:[/h4]Per determinar [/ac-box]


telefono

Vols que et truquem?

  El teu nom

  Telèfon de contacte

  Correu electrònic

  Sobre quin servei vols informació?

  *Contestarem en horari de secretaria

  Llegeix la política de privacitat aquí.
  He llegit la política de protecció de dades.

  Continguts del curs:

  • Part comuna (Presencial)
   • Llengua catalana
   • Llengua castellana
   • Llengua estrangera (anglès)
   • Matemàtiques
  • Part específica (Seguiment online a través de la Intranet del centre amb plataforma moodle, amb exàmens i tutoríes presencials)

  Opció A

  Opció B

  Opció C

  - Física- Biologia- Psicologia i Societat
  - Tecnologia industrial- Química- Geografía

  Opcions de matèries de la part específica segons el cicle que es vol escollir

  La prova té dues parts:

  • Part comuna: Comprèn les matèries de llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i matemàtiques.
   El temps de realització d’aquesta part és de 4 hores i es desenvolupa en 2 blocs temporals, de 2 hores cadascun. En el primer bloc es fa la prova de llengua catalana i llengua castellana. En el segon bloc es fa la prova de llengua estrangera i la de matemàtiques.
  • Part específica: Comprèn diverses matèries agrupades en opcions. Segons la família professional o el cicle a què es vol accedir, cal triar dues matèries de l’opció A, l’opció B o l’opció C. Les proves es desenvolupen en un únic bloc de tres hores.
   La matèria específica d’educació física pot ser seleccionada exclusivament, per les persones que vulguin inscriure’s al cicle formatiu d’animació d’activitats físiques i esportives. En el cas d’optar per aquesta matèria, cal tenir present que només es podrà accedir al cicle formatiu esmentat.

  La qualificació global de la prova està compresa entre 0 i 10 i s’obté de la mitjana aritmètica de la part comuna i de la part específica per separat.
  La qualificació de la part comuna és la mitjana aritmètica de les quatre matèries que la conformen. La qualificació de la part específica és la mitjana aritmètica de les dues matèries triades.
  Les persones aspirants han d’obtenir una qualificació mínima de 4 a cada una de les parts.
  Les persones aspirants que obtenen una qualificació global igual o superior a 4 se’ls pot aplicar un 20% de la qualificació obtinguda en el curs de preparació o formació per a la preparació de la prova d’accés i la puntuació relativa al currículum formatiu, professional i d’experiència.

  • Haver superat la prova d’accés a un determinat cicle formatiu de grau superior de formació professional permet l’accés a qualsevol cicle de la mateixa opció que ha triat l’aspirant amb les excepcions següents de matèries de la part específica (veure el document Opcions de matèries de la part específica ):

  a) que la persona aspirant hagi al·legat l’exempció de la part específica per experiència laboral (inclosa la validada mitjançant el programa Qualifica’t), esportiva o de voluntariat. En aquest cas, l’accés està limitat als cicles pels quals té l’exempció reconeguda;

  b) que la persona aspirant hagi al·legat com a requisit un títol de tècnic/a del mateix grup d’itineraris que el cicle de grau superior que vol fer. En aquest cas l’accés està limitat a les famílies professionals i als cicles del/s grup/s d’itineraris corresponents (veure document Grups d’itineraris);

  c) que la persona aspirant hagi al·legat l’exempció de la part específica per disposar d’un títol de tècnic/a del mateix grup d’itineraris que el cicle de grau superior que vol fer. En aquest cas, l’accés està limitat als cicles del grup d’itineraris corresponents (veure document Grups d’itineraris).

  d) que la persona aspirant s’hagi inscrit a les proves per accedir al cicle formatiu d’animació d’activitats físiques i esportives i hagi optat per examinar-se de la matèria específica d’educació física. En aquest cas, l’accés està limitat únicament a aquest cicle formatiu.

  • Haver superat la prova d’accés a la formació professional de grau superior, serà equivalent al títol de batxiller, als únics efectes d’accés a llocs de treball públics i privats, sempre que s’acrediti estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent acadèmic.

  Aquest curs és privat i inclou el material didàctic.

  El seu cost és de 170 € de matrícula

  Quotes mensuals de 145 € de setembre a maig.

  Al mes de maig es realitzarà la prova. (Consultar a l’agenda per saber el dia i l’hora exacta)