llibreta-cmCurs de graduat ESO per a adults

Inici / Aula d’adults / Curs de graduat ESO per a adults

Ara és el moment d'obtenir el graduat ESO Centre Miquel Servet

El curs de Graduat ESO per a adults és un curs personalitzat, s’adapta a les circumstàncies concretes de cada alumne. Modalitats d’estudi:

presencial – semipresencial – distància

 El programa del curs es dissenya en funció dels coneixements previs de l’alumne. Aquest curs és privat i els exàmens es fan al centre. S’han de superar tots els exàmens i activitats proposades durant el curs per poder aprovar les matèries i obtenir el Graduat.

Estructura del curs:

El curs d’ESO per a adults s’estructura en dos nivells: Nivell I i Nivell II. Cada nivell dura un curs escolar i les assignatures s’estructuren en quadrimestres, fent-se una part d’elles de setembre a gener i l’altra part de febrer a juny. D’aquesta manera, cada assignatura que s’aprova és una assignatura superada. La quantitat d’assignatures i els seus continguts es determina mitjançant una avaluació inicial que fa el tutor del curs, per determinar els coneixements previs de l’alumne i dissenyar l’itinerari més adequat en cada cas.

En el cas d’aquelles persones que ja tenen el Graduat Escolar (antiga EGB) o que tenen superats 1r i 2n d’ESO i es van quedar en tercer amb algunes assignatures pendents, passarien directament al Nivell II, d’un curs escolar de durada. Després de fer l’avaluació inicial es dissenyaria l’itinerari d’assignatures a superar en aquest nivell per obtenir el Graduat ESO.En el cas d’aquelles persones que no van acabar l’EGB o es van quedar a meitat de 1r o 2n d’ESO, haurien de fer els dos nivells, sempre després de dissenyar l’itinerari d’assignatures en funció dels coneixements que demostrin a la prova inicial.

Aquest curs és totalment privat.

Matrícula:

110€

Quotes Mensuals:

110€

La durada del curs depèn de cada alumne i de la seva avaluació inicial, des d’un trimestre a sis trimestres.

telefono

Vols que et truquem?