llibreta-cmDocumentació i administració sanitàries

Inici / cursos online / Documentació sanitària

banner-llarg-documentacio-ca

Aquest curs és privat online, amb títol oficial. Exàmens presencials al centre Miquel Servet.

Característiques:

Aquest cicle formatiu s’estudia a distància a través de la Intranet del CE Miquel Servet. L’estructura del curs no presencial difereix de la del presencial en que els mòduls es distribueixen en dos quadrimestres per cada curs que dura el cicle. La formació en centres de treball o mòdul FCT s’inicia normalment en el segon quadrimestre del segon curs, per fer-ho, cal haver aprovat les matèries del primer curs. Cada quadrimestre té una convocatòria ordinària presencial i una extraordinària, també presencial. Per obtenir el títol és imprescindible haver superat tots els mòduls del programa, inclòs el de pràctiques.

Fitxa Tècnica

 

Curs:

Documentació i administració sanitàries

Matrícula:

Matrícula oberta per a setembre 2017 o febrer 2018.

Modalidat:

No presencial

Duració:

(2000 hores) (2 cursos)

Tutora:

Marta Aboy

És un curs privat, homologat per la Generalitat de Catalunya i amb titulació oficial.

Exàmens presencials al centre, sempre en cap de setmana

telefono

Vols que et truquem?

El teu nom*

On vols que et truquem?*

Correu electrònic

*Trucarem en horari de secretaria

 • Tècnic  superior en documentació sanitària.
 • Unitats de documentació clínica.
 • Tècnic en codificació.
 • Arxiu d’històries clíniques.
 • Avaluació i control de qualitat de la prestació sanitària

MP01  99h

Gestió de pacients

MP02 66h

Terminologia Clínica i patologia

MP03 198h

Extracció de diagnòstics i procediments

MP04  132h

Arxiu i documentació sanitaris

MP05  132h

Sistemes d’informació i classificació sanitaris

MP06  132h

Ofimàtica i procés de la informació

MP07  165h

Codificació sanitària

MP08  66h

Atenció psicosocial al pacient/usuari

MP09  165h

Validació i explotació de dades

MP10  99h

Gestió administrativa sanitària

MP11   99hFormació i orientació laboral

MP12   66h

Empresa i iniciativa emprenedora

MP13 99h

Anglès tècnic

MP14 66h

Projecte

MP15 350h

Formació en centres de treball

.

Cicles Formatius de Grau Superior

1. Requisits d’accés als estudis:

 • Prova d’accés, batxillerat, COU o FP2

2. Documentació necessària per la preinscripció:

a) Documentació identificativa:

 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas dels alumnes estrangers.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se’n disposa, el Departament d’Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.

De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.

b) Documentació acadèmica

 • Certificació acadèmica de la qualificació de la prova d’accés o de les qualificacions obtingudes al batxillerat o estudis equivalents o a altres estudis que en permeten l’accés o, si es tracta d’estudis de batxillerat LOGSE, original i fotocòpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions del batxillerat.

Aquest curs és privat  i no presencial, de titulació oficial. Exàmens presencials al centre. El preu per unitat formativa al quadrimestre és de 195€. Aquells que volen matricular-se del cicle complert (dos cursos) tenen un descompte del 50%, quedant el preu del curs en 130€ de matricula i 130€ de mensualitat, de setembre a juny cada any dels dos que dura el cicle.

Accés a estudis universitaris:

* Des de l’entrada en vigor del Pla Bolonya es pot accedir a qualsevol grau universitari estant en possessió d’una titulació de CFGS.

Aquest CFGS equival a 120 crèdits ECTS. Aquests crèdits permeten la convalidació de crèdits en graus afins a aquesta formació, com els que indiquem a continuació:

 • Fisioteràpia
 • Infermeria
 • Podologia
 • Ciències de la salut

Els crèdits convalidables els determina la pròpia universitat on es vagi a cursar el Grau dessitjat.

Disposem d’una àmplia cartera de centres de renom i amb experiència en acollir alumnes en formació.

logos-bellvitge
logo-sagrat-cor
logo-sagrada-familia
logo-broggi
logo-vall-d-hebron
logo-prytanis