llibreta-cm

Tècnic superior en documentació i administració sanitàries

Inici / Cicles formatius  /  Tècnic superior en documentació sanitària
banner-llarg-documentacio-ca

El Cicle de Tècnic en documentació i administració sanitàries és un cicle de grau superior que consta d’un total de 2000 hores. Les pràctiques es realitzen fora de l’horari lectiu durant el segon curs o al setembre següent.

Quines aptituds aconseguiràs:

Si estàs interessat en l’àmbit sanitari i ets bo organitzant i gestionant, el Cicle de Tècnic en Documentació Sanitària que realitzem al centre Miquel Servet de l’Hospitalet del Llobregat et formarà per desenvolupar les competències que necessites per a accedir a un lloc de treball en aquest sector tant competitiu.

L’objectiu principal d’aquesta titulació superior és aconseguir totes les aptituds que permetin a l’estudiant adaptar-se a les situacions laborals presents i futures, assumint responsabilitats de coordinació, planificació i valoració.

 • Organitzar i gestionar els arxius de documentació i històries clíniques.
 • Definir i / o avaluar el procés de tractament de la informació i la documentació clínica.
 • Identificar, extreure i codificar dades clíniques i no clíniques de la documentació sanitària.
 • Validar i explotar les dades del Conjunt Mínim Bàsic de Dades (CMBD) mitjançant eines estadístiques, epidemiològiques i de control de qualitat.

La titulació no sols capacita per realitzar treballs tècnics propis de la professió, sinó també per assumir responsabilitats de lideratge i visió global del sistema en el qual treballen.

Fitxa Tècnica

 

Curs:

(CFGS) FP Grau Superior Tècnic superior en documentació i administració sanitàries

Matrícula:

DE l’11 al 23 de juliol de 2017

Modalidat:

Presencial

Duració:

(2000 hores) El cicle començarà el 19 de setembre de 2017 i finalitzará el 30 de juny de 2019 (Dos cursos).

Tutor:

Javier Muñoz i Marta Aboy.

telefono

Vols que et truquem?

El teu nom*

On vols que et truquem?*

Correu electrònic

*Trucarem en horari de secretaria

 • Tècnic  superior en documentació sanitària.
 • Unitats de documentació clínica.
 • Tècnic en codificació.
 • Arxiu d’històries clíniques.
 • Avaluació i control de qualitat de la prestació sanitària.

Primer Curs:

MP02 66h

Terminologia Clínica i patologia

MP03 198h

Extracció de diagnòstics i procediments

MP04  132h

Arxiu i documentació sanitaris

MP05  132h

Sistemes d’informació i classificació sanitaris

MP06  132h

Ofimàtica i procés de la informació

MP09  165h

Validació i explotació de dades

MP11   99h

Formació i orientació laboral

MP12   66h

Empresa i iniciativa emprenedora

Segon curs:

MP01  99h

Gestió de pacients

MP02  66h

Terminologia Clínica i patologia

MP07  165h

Codificació sanitària

MP08  66h

Atenció psicosocial al pacient/usuari

MP10  99h

Gestió administrativa sanitària

MP13 99h

Anglès tècnic

MP14 66h

Projecte

MP15 350h

Formació en centres de treball

Cicles Formatius de Grau Superior

1. Requisits d’accés als estudis:

 • Prova d’accés, batxillerat, COU o FP2

2. Documentació necessària per la preinscripció:

a) Documentació identificativa:

 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas dels alumnes estrangers.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se’n disposa, el Departament d’Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.

De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.

b) Documentació acadèmica

 • Certificació acadèmica de la qualificació de la prova d’accés o de les qualificacions obtingudes al batxillerat o estudis equivalents o a altres estudis que en permeten l’accés o, si es tracta d’estudis de batxillerat LOGSE, original i fotocòpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions del batxillerat.

Accés a estudis universitaris:

* Des de l’entrada en vigor del Pla Bolonya es pot accedir a qualsevol grau universitari estant en possessió d’una titulació de CFGS.

Aquest CFGS equival a 120 crèdits ECTS. Aquests crèdits permeten la convalidació de crèdits en graus afins a aquesta formació, com els que indiquem a continuació:

 • Fisioteràpia
 • Infermeria
 • Podologia
 • Ciències de la salut

Els crèdits convalidables els determina la pròpia universitat on es vagi a cursar el Grau dessitjat.

Disposem d’una àmplia cartera de centres de renom i amb experiència en acollir alumnes en formació.

logos-bellvitge
logo-sagrat-cor
logo-sagrada-familia
logo-broggi
logo-vall-d-hebron
logo-prytanis